Eкспертите на SmartiGraphs – Бианка

Бианка е очарователно и свежо допълнение в нашия екип от автори. За кратко време при нас успя да създаде ценно съдържание с широк тематичен обхват, освен че ни допълни отлично с последователност, отговорност и самоинициатива.

Бианка - експерт и автор в SmartiGraphs | Визитка
Бианка – експерт и автор в SmartiGraphs | Визитка

#местнавласт2015 е първата ни образователна кампания, в която Бианка се включва с цялата си авторска мощ 🙂

Всъщност нейна публикация откри цялата ни кампания, когато беше важно да се поставят основите на общото ни разбиране за „езика на местната власт” с обяснение на основните термини.

Последната публикувана инфографика от нас също е създадена с нейната експертна подкрепа и е много ценен източник на знание относно формите на гражданско участие и как да спрем активната ни гражданска пасивност. Чудесен материал!

Отново в подкрепа на образователната ни мисия, Бианка създаде за нашето блог пространство ценен пост, който обяснява принципа на регионализация и показва нагледно кои са регионите на нашата територия. Представени са в помощ на добрата ориентация предвид предстоящите избори на 25 октомври!

Бианка е добър екипен играч и заедно с Грета от екипа ни дадоха ценно обяснение какво въобще представляват нашите инфографики. Защо са иновативни и по какъв начин помагат на по-качественото и бързо усвояване на сложна информация – 80% по-успешно в сравнение с традиционните методи!

Join the Conversation