Какво е инфографика?

Инфографиката спомага за възприемането на информацията

21-ви век. Най-шумният период в историята – информация ни залива отвсякъде, прокарва си път до нас по какви ли не канали – социални мрежи, блогове, медии, интернет като цяло – всички те непрекъснато се борят за нашия интерес, раздвояват, разтрояват го, докато не се окаже, че за половин век концентрацията ни е намаляла с почти 40 пъти, а вниманието, което отделяме на реклами, статии, всевъзможни източници на информация, е достигнало едва 8 секунди – дори златните рибки умеят да се съсредоточават по-дълго от нас.

Във време, в което информацията „извира“ от къде ли не, е редно да има известни критерии спрямо двете страни в това високоскоростно надбягване – приемащите и предаващите информация – още повече, че човек никога не е само в едната роля. Първите трябва да се отнасят с критично и аналитично мислене към всичко, което чуят/видят, а вторите трябва да се придържат към обективно и етично (доколкото е възможно) предаване на факти и идеи. Веднъж постигнали това, тези “информатори” трябва така да поднесат на читателя/слушателя това, което искат да стигне до него, че той да се върне при тях за нова доза знания.

Дори да звучи леко цинично, на всички източници на информация бихме могли да погледнем от една по-различна гледна точка: като на пазар на идеи и знание. Един човек не е физически способен да прочете абсолютно всички материали по темите, които го интересуват, и волно или неволно се насочва към определен брой източници. В тази връзка е редно да помислим не само какви знания ще поднесем на публиката, а и КАК ще поднесем тези знания.

Що се отнася до политика и гражданско общество, именно това е нашата голяма смартиграфска цел – не просто да информираме по конвенционалните методи, а да стигнем до читателите си по достъпен и интересен начин –

Ние не информираме, а образоваме!

В основата на качественото насочване на подходящата информация към читателите ни стои визуалното съдържание.

Когато целта е образование, в случая гражданско, никога не е достатъчно просто да се напишат няколко абзаца и да се предоставят на читателите. Изключително важно е и в какво е „облечена“ тази информация, за да може да бъде лесно възприета и запомнена. Разбира се, в практиката често се използват снимки, картинки, клипчета. Но доколко са ефективни те? Картинката или схемата няма как изведнъж да добие свръхсили и сама да обясни съдържанието си на зрителите, особено ако представя сложна, непозната материя. Клиповете пък се сблъскват с първия ни аргумент – вниманието, или поне липсата на такова.

Така на помощ идва инфографиката. Това е инструмент, който може да приема различни визии. Тук например са показани част от многото диаграми, аналогии и алегории, от които би могла да е съставена една инфографика. Всички познаваме моментите, в които, виждайки свръхдълъг текст, макар и интересен, се отказваме от дочитането му. Целта на инфографиката – да резюмира дълъг и невинаги хващащ окото текст в няколко картинки, които, освен че са атрактивни и интересни, помагат на читателя да усвои информацията качествено и дълготрайно.

Това може да бъде обяснено чисто психологически – мозъкът възприема много по-ефективно визуалното съдържание – до 90% от информацията, достигаща до него, докато от прочетения текст запомня едва 20%. Инфографиката, благодарение на своя свеж и разчупен стил, хваща окото на всеки, а близо 87% от текста по нея бива прочетен. Ето и една инфографика за инфографиката (infoception):

Усвояване на информация
Инфографиките в помощ на образованието

 
Най-доброто лично обяснение, което можем да ви дадем за високата образователна стойност на инструмента в съвременното общество, е наш пример за инфографика, изработена от дизайнер на SmartiGraphs. Споделяме и видео репортаж по темата ◀

История, функции, перспективи, статистика – всичко това може да бъде прецизно визуализирано и поднесено в атрактивен вид. Разковничето е в креативността и в откриването на привидно несъществуващи връзки.

Според нас инфографиката е не просто елемент, а основен фактор в информацията и образованието на бъдещето.

Автори:
Бианка Богоевска & Грета Цекова

_____
Ако искате и вие да сте в крак с иновативното образование, не пропускайте последните ни инфографики относно Местна власт!

Join the Conversation

1 comment

  1.    Reply

    Инфографиките, освен че са един от най-приятните, но и също – най-ефективните методи за предаване на съдържателна образователна информация. Разказват история, която запаметяваме 80% по-бързо в сравнение с традиционните методи на предаване на информация. А изискват творчество и усет за красиво!