30 града написаха среден (3) в бележника на местната власт

Национално авторско проучване на SmartiGraphs

Какво е гражданското участие, как хората го тълкуват и доколко успяваме да бъдем активни граждани – това бяха част от въпросите, които SmartiGraphs постави в приятелска дискусия с участници от MoveBG, Българска история, Инфограф, Правата ми, MAKE THEM, Vesti.bg, Министерство на образованието и науката, Добри хора и идеи.

Защо гласуването се разбира като единствената форма на гражданско участие, ефективни ли са останалите форми на пряко гражданско участие като общо събрание, референдум на национално и местно ниво? Кое мотивира и демотивира младите да участват в обществения живот на своята локална общност? Каква е ролята на обществото и политическата класа, на училището и на родителите, за да създадат активно гражданско общество? – част от въпросите, които присъстващите си зададоха по време на и след презентацията, изнесена от главния ни редактор Алекс, която съумя да съчетае не дотам оптимистичните резултати с (много интересна) статистика и умерена доза хумор.

Какво показахме в презентацията си, или един sneak peek на резултатите и изводите от авторското ни изследване

Това, което искахме да разберем чрез това проучване, беше какво мислят самите граждани по въпроса за гражданското участие, защо то не успява и как това може да се промени, както и да видим тяхната гледна точка по въпроса за местното представителство, проблемите пред техните общини и склонни ли са те да предлагат решения и да се борят за промяната, която всички изтъкват, че искат. В своята презентация обособихме два профила на базата на дадените отговори – единият с ясно изразена гражданска позиция, конкретни изисквания към управлението и с познания по темата за гражданското участие поне на думи; другият – човекът, който не се припознава като фактор, който може да повлияе на политическия процес, и който се интересува само от непосредствените си задължения и нужди. На какво се дължи това, какви са очакванията на тези хора от обновените органи на местната власт, къде откриват проблеми и какви решения предлагат? Очаквайте изводите от авторското ни изследване скоро! Но дотогава,

Ето основните изводи от дискусията:

Знаем, че изграждането на активно и дейно гражданско общество е дългосрочен процес, но за неговата успешна реализация трябва да се включим всички. Радваме се, че в дискусията между съмишленици се родиха идеи да продължим да изследваме състоянието на гражданското общество в момента, и най-вече участието на младите в обществените процеси. Нашите приятели от Инфограф дадоха страхотна идея да изследваме връзката между родителите и децата – как семейството влияе върху изграждането на гражданската позиция. Обърнахме внимание на въпросите за поколенческата разлика, за промяната в структурата на обществото – от свърхорганизирано до почти нехайно, за значението на технологиите и за „обиколния път“ на неформалното гражданско образование.

Преди всичко, основният извод от вечерта е, че трябва да работим заедно и да подредим липсващите парчета от пъзела на знанието за историята, за правата, за политическата и икономическата сфера.

Убедени сме, че всеки от нас със своята дейност допринася за реализирането на крайната ни цел: по-добре информирано общество, което е в състояние да формира критична позиция, да участва активно в политическите процеси, да бъде отговорно и креативно.

Но както и Съмърсет Моъм пише в “Души в окови” – това е дълъг път и едва като се изкачим на следващия хълм, ще видим хоризонта. А ние сме готови да крачим смело до всеки следващ хълм, за да създадем хоризонта.

___

Благодарим на домакините ни от MoveBG. Непременно посетете новия им проект – Наръчник на изборна реформа.

Join the Conversation