Гражданското образование, каквото трябва да бъде!

SmartiGraphs е образователен уебсайт, чиято визия е да допринесе за качествено и осъзнато гражданско участие в политическите процеси в България. Нашата мисия е образователна, а нашата цел е с помощта на авторско съдържание, иновативни инструменти и експертен екип да отговорим на нуждата на хората от знания, свързани с политиката и обществото.

SmartiGraphs, инфографики, политика, общество, политология, образователен уебсайт

ПРОБЛЕМ – РЕШЕНИЕ
Пред мнозинството от млади хора в България стои въпросът за активното им участие в политическите процеси. На практика обаче се наблюдава липса на интерес, слаба информираност или ограничени познания по темата, които водят до политическа апатия, отчуждаване от формите на включване и липса на позиция по важни обществени въпроси. Ролята на SmartiGraphs е да вдъхнови промяна, като образова по обективен, достъпен и атрактивен начин и създава условия за информирани граждански и обществени решения.

ТЕМИ – ИНСТРУМЕНТИ
Фокусът на SmartiGraphs са политическите и социални въпроси. Чрез анализиране, систематизиране и обработка на информацията, екипът ни от автори е първият в България, който произвежда специализирани инфографики.

Инфографиките подпомагат разбирането на сложна тематика. Визуалната информация се обработва 60 пъти по-бързо от текстовата, а форматът позволява лесното разпространение през социалните мрежи и други онлайн канали.