Честита нова 7524 година, българи!

Помните ли това?

Алем, Тутом, Читем, Твирем! Познати ли са тези думи за вас? Усещате ли ги близки, обаче? Първият път, когато прочетох тези думи останах омагьосан, зашеметен и почти се разплаках. Тези думи резонираха толкова силно в мен, че не успях да различа дали моментът е реален или не. Може би това ще ви прозвучи странно, налудничаво и смешно, но това бе самата истина. Тези думи може да звучат далечно, но аз вярвам, че те са вкоренени в гените и паметта на всеки един българин.

Това са имената на първите четири месеца по годината на българите!

Честита нова 7524 година, българи!

Днес 22 Декември е началото на новата година според прабългарите. Или както те биха казали днес е 01 Алем и това е началото на Вечният календар! Според последни изчисления календарът е създаден 5508 години преди Христа и затова днес е началото на година 7524. Разбираме, че темата е нова и непозната, поне за широката публика и затова решихме да я засегнем. Защото във време, когато всички виждаме нуждата да намерим по-стабилна връзка с нашето колективно наследство, това е нужно. В тази статия и инфографика почитаме празника за нашите прадеди, с помощта на гост автора Земфира Стойчева.

Вечен прабългарски календар

Повече от автора

Календарът на прабългарите е само част то културното наследство, оставено ни от нашите прадеди. Той е бил създаден и е служел на хората тогава така, както ни служат днес нашите календари. Прабългарите са имали „стационарни“ календари, поставени на стени, изсечени в скали и големи камъни. Имали са и малки, “преносими“ календари от метал и камък. От този материал са оцелели до наши дни и се намират при археологоческите разкопки. Тези календари са известни под името „розета“. За разлика от днешните календари, които ние сменяме всяка година, прабългарският календар е направен така, че не се променя. Обикновено в неговия център е поставян знака „ IYI“. Това е знакът на Триединния Бог Тангра. Наоколо са разположени и 12-те месеца, отразяващи движението на Слънцето, Луната и Юпитер. Така този календар е напомнял винаги на човека, че е част от безкрайния свят, от безкрайния космос и че Бог Тангра е винаги с него. Човек е частица от Безкрая, наречен Живот.

Този „звезден дух“ е правил прабългарите НЕУСТРАШИМИ! С това са били известни в древния свят!!!

Автор: Земфира Стойчева

Инфографика: Земфира Стойчева

Редакторски коментар: Владимир Василев

Join the Conversation