България, начело на Европа | Инфографика

Българско председателство, Съвет на Европейски съюз, 2018

Председателството на Съвета на Европейския съюз е задължение, право и възможност за всяка една страна членка на Съюза.

Първо трябва да разберем каква е институцията на Съвета на Европейския съюз. Тя е една от седемте официални институции на Европейския съюз според Лисабонския договор (приет 2009 година). В тази институция са представени всички министри на държавите. Следователно този Съвет има няколко различни формати, в които заседава, за да се обхванат всички области на политиката (икономика, социална политика, образование, култура, вътрешен ред и сигурност и др.).

Основната идея на тази институция е да участва в законодателния процес на Съюза, да координира политиките на държавите членки, да приема годишния бюджет на ЕС, да сключва споразумения. Според теориите за европейска интеграция, тази институция олицетворява междуправителствения подход – решенията се взимат от членове на националните правителства, затова често те са съобразени не толкова с цялостната визия и развитие на Съюза, а по-скоро се търси компромис и баланс между отделните национални интереси.

Въпреки това Съветът на Европейския съюз е една от ключовите институции на ЕС, които насочват в една или друга посока развитието на Съюза.

Тази институция си няма постоянен председател, както например при Европейската комисия или Европейския съвет. При нея е въведен принципът на ротационното председателство, според което всяка държава членка ръководи институцията за период от 6 месеца в тясно сътрудничество с още две държави. Така се формира тройката – държавата, която е поемала председателството; държавата, която го ръководи в момента и държавата, която предстои да го поеме.

Държавите-председседателки трябва да съставят дневния ред на институция, да определят приоритети, да задават управленски курс, също така да извършат оперативни дейности като организиране на редовните срещи и заседания, да координарат взаимодействието с останалите европейски институции. Особено значима е ролята на държавите-председателски в „интересни време“ като днешните – те трябва да показват смисъла и да вдъхновяват онези, които загубиха вярата в европейската интеграция.

Българско председателство, Съвет на Европейски съюз

Но защо ангажираме вниманието ви с темата точно сега?

По простата причина, че в периода юли-декември 2018 година България поема това председателство. Какво трябва да направи страната ни, за да се подготви за тази важна стъпка в нейния процес на европейско интегриране? Започнала ли е вече такава подготвка и с какво темпо?

Нека да обсъдим заедно?
Може да оставите вашите коментари тук, под публикацията, а ние от SmartiGraphs и blEUprint ще ви дадем отговори 🙂

Join the Conversation