„Сърцето“ на държавата | Разбери бюджета лесно – инфографика

Републикански бюджет и макроикономика

Републикански бюджет и макрорамка – инфографика

Дойде ли есента, неминуемо в публичното пространство все по-често започва да се споменава думичката бюджет. Бюджет тук, бюджет там… а самото споменаване на думата повдига множество въпросителни. Какво е това? Как се създава? Защо е важен? Ние сме мотивирани да ви отговорим на тези въпроси. 

Първата ни спирка тази седмица е красива инфографика. Можете да прочетете какво е републикански бюджет, какво представлява макрорамката, какви са бюджетните пера, какво включват приходната и разходната част, данъчното облагане и каква е ролята му в закона и стигаме до актуализацията.
Чувствате ли вече вълната от нови знания?

Републикански бюджет и макрорамка | Инфографика
Републикански бюджет и макрорамка | Инфографика

 

Що е то бюджетът?

Републиканският (държавният) бюджет представлява закон, който законодателният орган на дадена държава приема всяка година. В него са заложени всички приходни и разходни пропорции в публичния сектор. Неслучайно законът за бюджета е най-важният, който депутатите приемат. Без него на практика държавата не може да функционира, поради факта, че за осъществяването на различни политики трябват финансови ресурси.

На пръв поглед държавният бюджет изглежда като една достъпна само за специалисти и експерти тема, но дали е така? Всъщност държавният бюджет си прилича много с нашите лични бюджети, само че при първия парите са повече, доста повече. Например, както личният, така и държавният бюджет имат източници на приходи и съответно дейности, за които се изразходват постъпленията в бюджета. И в двата има сфери, които изискват неотложно финансиране. Колкото и да сме забързани в ежедневието си, малко или много ние правим планове за нашия бюджет. В повечето случаи човек знае с какви средства ще разполага в обозрим период от време и това му позволява да си поставя задачи и цели, съобразени с моментните му възможности. Също така планирането дава възможност да ги приоритизираме. Кое е по-добре? Дали да отидем на почивка или да си купим нова кола, да вечеряме с последните 2 лева или да ги оставим за закуска и т.н. Разбира се, когато говорим за държавен бюджет нещата са по-сложни не само заради по-голямото количество средства, които се управляват, но и заради това, че обекти на бюджетирането са много голям брой хора, а както лесно можем да се досетим е много трудно да се угоди на всеки. И не на последно място колкото и добре да е направен един бюджет винаги има вероятност да се случи нещо непредвидено, за което план А няма да ни свърши работа, и в задния джоб трябва да имаме резервен вариант. Става въпрос за пари в резерв или както е широко прието да се казва „пари за черни дни“.

Като граждани трябва да сме заинтересовани от държавния бюджет, защото в крайна сметка става въпрос за нашите пари. Важно е да се разбират целите и резултатите, които се търсят с реализирането на даден бюджет, защото по този начин бюджета може да бъде използван като инструмент за граждански контрол. Общественият интерес изисква да има развито гражданско общество, което да държи в напрежение управляващите. По този начин може да се осигури по-голям контрол при изразходването на публични средства, както и да се постигне по-добра отчетност пред обществото.

Важността и сложността на държавния бюджет произлизат от факта, че той е пресечна точка на толкова важни сфери като политика, икономика и финанси. Бюджетът е част от една цяла наука, каквато е тази за управлението. Той е най-силният управленски лост в ръцете на народните избраници. Поглеждайки параметрите, заложени в него, човек може лесно да прецени какви са приоритетите на изпълнителната власт и съответно какъв курс е поело държавното управление. За тази цел обаче е нужно да познаваме някои от най-важните му елементи, сред които водещо място заема макрорамката.

Преди да продължим с елементите на макрорамката е добре да уточним, че бюджетът на държавата се изготвя на базата на прогнози, направени от държавните институции. В този смисъл винаги има риск от това прогнозата да излезе грешна. Важно е да се знае също, че държавното управление като цяло е насочено към бъдещето на страната, по-малко към настоящето и почти никак към миналото. Когато една държава има ясна дългосрочна стратегия за своето развитие, бюджетът представлява само една стъпка към нейното реализиране. Другата крайност е когато властимащите не гледат по-далеч от мандата, за който са избрани. Тогава стратегията се заменя от план, най-често с продължителност един мандат, и в този случай държавният бюджет играе роля на инструмент, чрез който те се опитват да се задържат максимално в позицията да вземат важните политически решения, касаещи държавата.

Тя: Макрорамката

Ред е на обяснението за макрорамката. Ще добавим по няколко думи за изброените в инфографиката горе елементи, за да се изясни още повече цялостната картинка. Брутният вътрешен продукт (БВП) е основен индикатор за нивото на развитие на дадена икономика и за стандарта на живот. Когато БВП расте съответно се повишава и стандартът на живот, повишават се доходите, безработицата намалява, аналогично е в обратния случай.

Инфлацията, от своя страна, е в пряка връзка с цените на стоките, които се предлагат на пазара, както и със стойността на валутата. Когато валутата се обезценява това води до повишаване на цените. Умерената инфлация стимулира производителите да произвеждат повече, тъй като цените се движат нагоре, едновременно с това се стимулира и износът, заради поевтиняването на валутата. Обратното явление на инфлацията се нарича дефлация. При нея цените падат и съответно валутата става по-скъпа. Резултатът е по-малко производство заради ниските цени на продукцията, това води до освобождаване на работна ръка и съответно повишаване на безработицата, успоредно с това страда и износът.

Безработицата е един от основните проблеми не само в България, но и в световен мащаб. За нейното преодоляване държавата може да помогне като стимулира вътрешното търсене и предлагане на стоки и услуги, като услеснява предприемаческата дейност и като спомага за формирането на конкурента среда с ясни и еднакви за всички правила.

Многообразието на един бюджет

От гледна точка на съотношението между приходи и разходи може да има три вида бюджет – с излишък, балансиран и с дефицит. Когато бюджетът е с дефицит т.е. разходите надвишават приходите се налага да се намерят пари, които да запълнят тази разлика. Обикновено това става чрез емисия на държавни ценни книжа, което по своята същност е вид заем. По този начин се формира държавният дълг. Такъв може да се направи не само при попълване на бюджетния дефицит, но и при финансиране на големи инфраструктурни проекти с национално значение, например.

Анатомията & Бюджетът

По-рано казахме, че държавата не може да функционира, ако няма приет бюджет. За да онагледим тази зависимост ще се прехвърлим в света на анатомията. Да си представим човешкото тяло. Органът, който му вдъхва живот е сърцето. То отговаря за циркулацията на кръвта в тялото, благодарение на което човек извършва всевъзможни дейности. В нашия случай ролята на сърцето играе бюджетът, а пък парите са нашата импровизирана кръв. Когато сърцето работи нормално и кръвта достига до всички точки на тялото, останалите органи също функционират добре. Има ли проблеми със сърцето това се отразява на целия организъм. По същия начин стоят нещата и с бюджета. Когато той е приет и се изпълнява по план нещата вървят добре. Когато неговото приемане се забави или пък приходите са по-малко от предвидените се стига до положение, в което трябва да се предприемат превантивни мерки (най-често актуализация или заем), за да не се парализират държавните институции вследствие липса на средства.

От всичко казано дотук стана ясно, че държавният бюджет може да се разглежда от много страни, заради неговата сложност и всеобхватност. Най-важното в случая обаче е друго – да се разбере, че всеки съвестен данъкоплатец трябва да познава, ако не в дълбочина, то поне в основни линии параметрите и елементите му. Не само заради това, че това са обществени средства, по-голямата част от които са взети от нас под формата на данъци, но и заради това, че бюджетът косвено или пряко влияе върху всеки от нас, независимо дали го осъзнаваме.

Изводът е бъди информиран, за да не бъдеш лъган!

 

Автор: Димитър Станоев
Дизайн: Цветелина Калчева

Join the Conversation