Общината и финансите, финансите и общината- Втора част!

Бюджет на общината

Финансовата самостоятелност на общините – липсващото парче от децентрализирания пъзел!

О, финансовата самостоятелност!

Толкова пъти чухме това словосъчетание по време на срещата ни с експертите от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), че то още кънти в нашето съзнание. Няма да бъде излишно, ако го запомните и вие. Може би защото отсъства от самоуправленския живот на общините, финансовата самостоятелност се е превърнала в нещо като оазис в пустиня за тях. Точно затова и експертите от НСОРБ ни накараха да разберем, че тя е животоспасяваща за местната власт. Дори самите ние не подозирахме за това.

Но какво всъщност представлява финансовата самостоятелност?

Някои дефиниции гласят следното: „Финансовата самостоятелност на общините се обуславя от размера на собствените приходи на общината спрямо общите постъпления в общината. Изчислява се като дял на собствените приходи от общите постъпления. Повишаването на показателя се асоциира с по-голяма финансова самостоятелност на съответната община и обратно”. С други думи, на практика се има предвид финансова независимост на общините, която се определя като главно условие за развитие на общините в прехода към пазарна икономика у нас. Това е въпросът за свободата на общините не просто да имат бюджет, но да влияят върху неговите приходи – най-вече приходите. Към настоящия момент ситуацията е такава, че трудно може да се говори за финансова самостоятелност на общините, преди всичко защото според Конституцията на Република България Народното събрание „установява данъците и определя техния размер”. Тъкмо за това са всичките спорове и конфликти между централната и местната власт – държавата иска да е държава и да отговаря за всичко, общината иска да е община.

Финансовата децентрализация

Че е необходима финансова децентрализация, необходима е. Първо, по този начин общините ще разполагат с по-добри възможности да управляват своите бюджети, защото самоуправлението зависи именно от механизма за събиране и изразходване на паричните средства. Второ, нито една демократична система на местната власт не може да функционира адекватно без съответстващата ѝ финансова компетентност. Трето, няма да се получава забавяне на срокове или удържане на средства от страна на централната власт. Четвърто, България е една от страните в ЕС, където общините са най-зависими от централната власт в сферата на финансите. Пето, когато финансите са централизирани, се стига до лишаване от местна инициатива, демотивация на общините. Шесто, финансовата децентрализация ще доведе до по-голяма активност на местно ниво от страна на гражданите, при условие че има ресурс за разпределяне, тъй като гражданите са наясно с нуждите на общината.

А може би точно това е нещото, заради което си струва да се борим за финансова децентрализация

Участието на гражданите

Гражданите могат да участват в управлението на общината дори когато става дума за финанси. Не е нужно да си експерт в тази област , за да знаеш за какво трябва да се похарчат малко пари или пък от какво общината може да спести средства. Всеки от нас може да изрази мнението си с писмо до кмета или общинския съвет например.

Самото приемане на бюджета се случва след публично обсъждане. Това е моментът, в който всеки гражданин може да се включи , като даде предложения или пък дори само като наблюдател (защото знаем, че вие, нашите читатели , сте съвестни граждани и се интересувате от това, което се случва в нашето общество).

Освен всичко друго, гражданите могат да оказват мониторинг на база публикуваните данни за приходите и разходите на общината. Всяка община е длъжна да го прави на своята интернет страница или на друго достъпно място. Т.е. гражданите могат (и са длъжни) да се възползват от някои от основните принципи на доброто управление – достъпност, отчетност, откритост. Все повече навлизат новите технологии и те следва да бъдат инкорпорирани в управлението на общините. Още повече в сферата на финансите. Защото всеки гражданин трябва да може да осъществява въпросният мониторинг, а за тази цел трябва да има условия.

Затова и ние ще отделим специално място в нашата кампания относно електронното управление на общините. Не го пропускайте!

Може би вече не се чудите какво е общото между гражданите, общината, финансите. Може би вече сте разбрали, че местното самоуправление има нужда от финансова самостоятелност, но че борбата за повече децентрализация се води заради всички нас. Защото ние сме гражданите и можем да участваме в управлението на общината.

А първата стъпка е да гласуваме на предстоящите местни избори!

Автор: Румен Митев

Join the Conversation