НАТО | Същност и функции на алианса (инфографика)

НАТО | Същност и функции на алианса

Вече ви разказахме за успеха на нашия дизайнер Цвети, която стана победител в конкурса на НАТО за изработка на инфографика → непременно виж тук.
Както обещахме и тогава, с нетърпение искаме да ви представим темата за алианса и да ви поканим да почерпите от нея с помощта на инфографиката-победител 😉

През последните години ролята на НАТО на международната сцена, като че ли все повече започна да губи своя смисъл, но в светлината на събитията от март 2014 г.- анекса на Крим от Русия, организацията отново придоби значение. Времена, в които границите на световната карта се преначертават, са повод световните лидери да преразгледат отбраната на НАТО в Европа и особено на изток.

Но какво представлява алиансът и какви функции изпълнява?

НАТО | Инфографика
НАТО | Инфографика | NATO Infographic Contest Winner

НАТО е съюз на страни от Европа и Северна Америка. Той предоставя уникална връзка между тези два континента за консултации и сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, както и провеждането на многонационални операции по управление на кризи. Решенията в организацията се вземат чрез консенсус и отразяват колективната воля на членовете ѝ. Въпреки това отделни държави или подгрупи от съюзници могат да предприемат действия извън егидата на НАТО. В момента НАТО има 28 членове. През 1949 г. учредители на Алианса са: Белгия, Канада, Дания, Франция, Исландия, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Португалия, Обединеното кралство и Съединените щати. Други страни-членки са: Гърция и Турция (1952), Германия (1955), Испания (1982), Чехия, Унгария и Полша (1999), България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Словения (2004) и Албания и Хърватия (2009).

Възможност за разширяване се дава по силата на член 10 от Северноатлантическия договор, който гласи, че членството е отворено за всяка “европейска държава, в състояние да подпомогне постигането на принципите на настоящия Договор и да допринасе за сигурността на района“. Всяко решение за отправяне на покана за присъединяване на страна към Алианса се взема от Северноатлантическия съвет, главният орган за вземане на решения в НАТО, въз основа на консенсус между всички съюзници. В момента Босна и Херцеговина, Грузия, Черна гора и Македония се стремят към членство.

Главната цел на НАТО е да гарантира свободата и сигурността на членовете си чрез политически и военни средства.

ПОЛИТИЧЕСКИ → НАТО насърчава демократичните ценности и стимулира консултации и сътрудничество по въпросите на отбраната и сигурността, за да изгради доверие в дългосрочен план и да предотврати конфликти.

ВОЕННИ → НАТО се ангажира с мирното разрешаване на спорове. Ако дипломатическите усилия се провалят, той има военен капацитет, необходим, за да предприеме операции при кризи. Те се извършват по силата на член 5 от Вашингтонския договор (Договорът за основаването на НАТО) или с мандат на ООН, самостоятелно или в сътрудничество с други държави и международни организации.

НАТО се ангажира с принципа, че атака срещу един или няколко членове се разглежда като нападение срещу всички. Това е принципът на колективната отбрана, който е заложен в член 5 от Вашингтонския договор. Досега член 5 е влизал в сила само веднъж в отговор на терористичните атаки в Съединените щати от 9/11.

Стратегическите концепции определят основните задачи и принципи на Алианса, неговите ценности, развиващата се среда на сигурност и стратегическите цели за следващото десетилетие. Стратегическата концепция от 2010 г. определя няколко задачи: колективна защита, управление на кризи и сътрудничество по въпроси на сигурността.

НАТО осъществява и операции за управление на кризи и предизвикателства за сигурността. От първата си голяма операция по поддържане на мира на Балканите в началото на 1990 г. темпото и разнообразието на операциите на НАТО са се увеличили. НАТО се е занимавал с мисии, които покриват различни дейности от опазване на мира, до обучение и логистична подкрепа, наблюдение и хуманитарна помощ. Днес малко под 100 000 военни служители са ангажирани в мисиите на НАТО по земя, въздух или военноморски операции. Тези сили понастоящем работят в Афганистан, Косово, Средиземно море, край Африканския рог и в Сомалия.

Smarti ЕКИП:
Дизайн: Цветелина Калчева
Текст: Цветелина Калчева

Join the Conversation

1 comment