Важните числа на българското образование

Чудесата на образователната ни система

Българското образование ражда редица феномени, например страната има едни от най-успешните ученици на международни състезания, а в същото време средното ниво на учениците е едно от най-ниските в света. Това показва и изследването на PISA за нивото на знания на учениците в три познавателни области: четене, математика и природни науки. С други думи ученици от България стават лауреати на световни олимпиади по математика, информатика и какво ли още не, но това се случва на фона на притеснително ниско средно ниво.

Какво е PISA?

PISA –  Програмата за международно оценяване на учениците (PISA). Програмата е разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 1990-те години като периодично международно стандартизирано оценяване на 15-годишните ученици. PISA се провежда през периоди от три години, като последните публикувани резултати са изготвени през 2012 г. Оценяването обхваща три познавателни области: четене, математика и природни науки. Във всеки етап акцентът се поставя върху една област, а другите две са представени относително по-общо

Резултати на България

Страната заема 49то място от 66 страни, което е незавиден резултат, които трябва да бъде сигнал за проблем. Положителен факт е прогреса на страната от последното проучване, като България е сред държавите с най-голям напредък, но това не променя общата картина.

И докато в днешния свят, който не изисква задължително да знаеш всяка теорема или да си научил перфектно урока си, то силно притеснително е, че българските младежи са на последно място по една от най-важните категории – умение за решаване на проблеми.

Вижте още ключови данни от инфографиката създанена в партньорство с Инфограф

Infographic-bulgarski-uchenici-PISA

Анализ на резултатите (Инфограф)

Точно година преди публикуването на новото издание на PISA1 (най-мащабното изследване на когнитивните способности на децата по света), решихме да хвърлим поглед назад и да припомним какво ни показаха данните от 2012 г. – последната изследвана година. 

Някои интересни факти за учениците в страната:

  • Българските ученици се нареждат на 49-то място от 66 страни според резултатите по математика, четене и наука.
  • Резултатите на учениците от България са с 12% по-ниски спрямо средните резултати от учениците отразвитите страни членки на ОИСР2, което се равнява на изоставане от почти година и половина в училище.
  • Българските ученици се нареждат непосредствено зад Румъния, като в Европа по-лоши резултати са постигнали единствено Черна Гора и Албания.
  • Учениците от България постигат по-слаби резултати по математика спрямо всички съседни държави и изостават с почти 4 години и половина от учениците в Шанхай (Китай).
  • Страната се представя по-слабо спрямо други държави с по-ниски разходи за образование(като например Румъния и Сърбия).
  • Момичетата в България са с над година и половина по-напреднали спрямо момчетата по четене. Разликата в развитите държави е двойно по-малка.
  • Децата от селските региони в страната изостават с близо 3 години от своите връстници от градовете.

Автор на статията за Инфограф: Стоян Христов

Пълният текст на статията и графиките може да намерите тук: http://www.infograf.bg/article/1449001152000

Join the Conversation