Политически идеологии

Политически идеологии

banner

Някога задавали ли сте си въпроси като- Какво всъщност е социализъм? Или защо някой партии са леви, други десни? Каква е разликата между едните и другите? И така нататък и така нататък…

Много въпроси, а за жалост отговорите им се крият в дебелите философски книги и политическите програми… не най-леката и лесна за четене литература. И аз нямах време да я чета преди да стана студент, дори ме плашеше. А междувременно, гледайки по телевизията информация за света около нас, въпросите ми продължаваха да се нижат един след друг.

После ми се наложи да ги прочета. Знаете как е изпити… 🙂 Но четейки, аз открих тяхната красота и разбрах колко са важни всъщност.

Тук се роди и идеята за SmartiGraphs и инфографиките. Запитах се- Защо да не представям политическата информацията по начин, които е красив и запомнящ се? Хората трябва да са информирани и да разпознават техните принципи, без поводът да са изпитите в университета. И какъв по-добър начин за това от инфографиките.

Но какво са идеологиите всъщност?

Можем да кажем, че са съвкупности от ценности, идеи и гледни точки за човека, обществото и държавата. Те се разпространяват сред широки обществени слоеве и определят техните ориентации и политическа активност.

С други думи идеологиите са начина, по който ти разбираш обществото и мястото ти в него.

Идеологиите търпят непрестанна еволюция. Те не се появяват от нищото, но и не са нещо, което просто е създадено от човека. Те са следствие от дълъг обществен процес на разделение на интереси и виждания за света, политически борби и културни течения. Да се постави тяхното начало е сложна задача. Но този, който първи ги назовава така е Антоан Дестю дьо Траси в края на 18. век.

Събитието в основата на обособяването на политическите идеологии е Великата френска революция (1789г.). След нея се ражда използваната в европейската цивилизация Ос за разделение на идеологиитеЛЯВО-ЦЕНТЪР-ДЯСНО.

Съответно в последствие от нея се обособяват основните идеологииСоциализъм (Ляво), Либерализъм (Център) и Консерватизъм (Дясно). От тях се разклоняват всички останали идеологии, като се образуват различни комбинации. Например Социалдемокрацията, която е съчетание от Социализъм и Либерализъм.

В инфографиката представяме 4 елемента:

  1. Историческа линия с важни събития за развитието на обществото, политиката и идеологиите
  2. Всяка идеология с няколко характеристики- Философска идея, Икономическа теория, Роля на държавата и Личности
  3. Графично представяне на оста Ляво-Център-Дясно с включени идеологиите на нея
  4. Графично представяне на оста Ляво-Център-Дясно с включени основните български политически партии