ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ (Инфографика)

Какво не знаем за Европейския съвет

След като вече ви запознахме с европейските институции – разказахме ви за Европейския парламент, за Съвета на Европейския съюз, време е да ви представим същността и на Европейския съвет.

 

Какво не знаем за Европейския съвет
Държавите членки на Европейския съвет и тяхната тежест

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ

История

Европейският съвет е една от седемте институции на ЕС. Учреден е през 1974 като неофициален форум, на който държавните и правителствените ръководители на държавите членки се събират и дискутират по ключови за развитието на Европейския съюз теми. Идеята е била нередовните дотогава срещи, провеждани от ръководителите на страните членки, да бъдат институционализирани. През 1992, с Договора от Маастрихт, Съветът се преобразува в официален орган, чиято основна функция е да задава общите политически насоки на Съюза. С Лисабонския договор от 2009 Европейският съвет официално е приет за една от седемте институции на ЕС.

 Роля и състав

Заседанията на Европейския съвет се наричат срещи на върха, тъй като те са платформата, на която държавните лидери в ЕС се срещат, за да обсъдят генералните насоки, по които Съюзът би следвало да върви. Понякога се провеждат и срещи между лидерите и ръководители на страни извън Съюза. Тази институция задава визионерските политически решения и насоки за развитието на европейската интеграция. Въпреки че в Европейския съвет държавите са представени на най-високо равнище, взетите от тях решения нямат законодателен характер. На всяко едно заседание (в годината трябва да се проведат минимум 4) се приемат т.нар. заключения на Съвета, които очертават дневния ред, решенията и стъпките, които ЕС като цяло трябва да провежда. На базата на тези заключения Европейската комисия може да предложи конкретни законопроекти, които после да бъдат разгледани и приети/отхвърлени от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

Членовете на институцията са държавните и правителствените ръководители на 28-те страни членки, председателят на Европейския съвет и председателят на Европейската комисия; като в заседанията, на които се обсъждат въпроси на външната политика, се включва и Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Председателят на Европейския съвет е с 2,5-годишен мандат, като за това време той може да бъде сменен веднъж. Настоящият председател е Доналд Туск, бивш министър-председател на Полша.

 

Кой седи на кръглата маса
Кои са представителите на държавите в Европейския съвет

Действията на Европейският съвет

За да излезем от полето на общите приказки, нека преминем към действителни примери за това, с което Европейският съвет се занимава. През миналата 2015 г. се проведоха повече от 10 срещи на върха, някои от които извънредни, неформални или срещи на Еврогрупата (среща на върха на държавите от еврозоната). Както можем да се досетим, главната тема, по която страните в Еврозоната дискутираха през миналата година, бе Гърция и партията на Алексис Ципрас – СИРИЗА. Най-много срещи на Еврогрупата се проведоха през юни и юли, като предмет на обсъждане бе бъдещето на Гърция, имайки предвид огромния държавен дълг и непроведените административни реформи в страната. Разбира се, срещи на върха бяха свиквани и заради бежанската криза, терористичните заплахи и нападения в Европа.

Преминавайки през дневния ред на срещите, проведени през годината, можем да отметнем няколко основни теми, приоритети и решения:

 1. Миграция – основна тема на 2015 бе бежанската криза, следствие от конфликтите в Близкия изток. Основни точки, по които дискусията се движеше:
 • Функциониране на т.нар. „горещи точки“ – места, където мигрантите да бъдат регистрирани, идентифицирани, да им се снеме пръстов отпечатък и оттам насетне да се реши дали могат да продължат към други държави в Европа
 • Ефективно засилване на контрола по външните граници на ЕС
 • Депортация на мигранти
 • Сътрудничество с трети страни
 • Борба с нелегалните трафиканти
 1. Борба с тероризма
 • Обмен на информация и проблемът с финансирането на тероризма
 • Контрол по външните граници
 • Предпоставки за тероризъм, превенция на радикализацията и насилствения екстремизъм
 • Сътрудничество с трети държави в сферата на контратероризма
 1. Предстоящият референдум във Великобритания за оставане или излизане от ЕС (Brexit)
 2. Енергиен съюз – осигуряване на достъпна, сигурна и устойчива енергия в рамките на Европейския съюз
 3. Икономически въпроси
 • Подобряване на икономическия и паричен съюз
 • Вътрешен пазар
 • Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (TTIP)
 1. Външни отношения и военни конфликти
 • Сирия
 • Либия
 • Русия и Украйна

Следващата среща на върха следва да се проведе на 18 и 19 февруари, като се очаква акцентът по отношение на мигрантската криза да е по-различен с оглед на масовите новогодишни атаки, извършени от мюсюлмани мигранти, срещу жени в Кьолн, Щутгарт, Хамбург, Хелзинки и други европейски градове.

Вземането на решения

Решенията се взимат най-често с консенсус, но понякога и с квалифицирано мнозинство – когато става въпрос за назначаване/номинация на длъжностни лица в някои от институциите на Съюза. По отношение на номинациите и назначенията, Европейският съвет отговаря за:

– избирането на председател на Европейския съвет

– представянето на предложение за председател на Европейската комисия

– назначаването на върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

– официалното назначаване на целия състав на Комисията

– назначаването на членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), в това число на председателя на ЕЦБ

В инфографиката, дело на VoteWatch Europe, първо можем да видим към коя политическа група в Европейския парламент принадлежи партията, излъчила държавния глава на всяка страна членка. Например ГЕРБ, чийто ръководител е българският министър-председател Бойко Борисов, е част от Европейската народна партия. Другите политически групи в Европейския парламент са Европейски консерватори и реформисти, Алианс на либералите и демократите за Европа, Прогресивен алианс на социалисти и демократи и Конфедерална група на европейските обединени леви/Северни зелени леви.

Най-важното нещо, което може да се забележи в инфографиката, е тежестта на гласа на всеки отделен държавен ръководител. Според прилаганата система на гласуване, какъвто процент от общото население на ЕС е населението на съответната страна членка, такъв процент е и тежестта на вота ѝ като съотношение към общата тежест. Например българското население е 1,45% от населението на ЕС, и затова тежестта на вот на България е 1,45%, като гласовете, с които българският държавен глава разполага, са 10. Населението на Португалия е 2,08% от населението на ЕС, съответно и тежестта на вота ѝ е толкова, и разполага с 12 гласа. Общият брой на гласовете на всички държави е 352. Можем да видим, че 34,74% от тежестта на гласовете е на държавни ръководители, излъчени от партии, принадлежащи към Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Връзката между политическите групи в Европейския парламент и държавните ръководители в Европейския съвет не е пряка, но косвено това може да влияе на гласуването в Парламента спрямо заключенията на Европейския съвет и предложенията на Европейската комисия.

Автор: Бианка Богоевска

Join the Conversation