Финансовата самостоятелност на общините е топ приоритет за следващия мандат

местната власт и финансите

 
Обособяват се три ключови предизвикателства пред реализацията на успешните местни политики през следващия мандат:

  • Реализирането на финансова (не бюджетна) самостоятелност.
  • Оформянето на дългосрочна политики относно позиционирането на общината, подобно на практиките в бизнеса, така че местната стратегия да е „по-голяма” от сменящите се партийни сили и конфигурации на всеки 4 години. Важно е да има строга дефиниция за посоката – дали местността ще се развива като историческа дестинация; туристическа локация; SPA семейно решение; земеделски регион или друго.
  • Привличането и качественото управление на проекти.

Изборът ни на 25 октомври трябва да вземе предвид до колко присъства разбиране на тези предизвикателства, както и каква е готовността да се адресират тези проблеми като приоритетна част от програмата на кандидатите.

местната власт и финансите
От какво значение е данъчната политика за финансовата децентрализация?

Румен Митев – политолог и автор в SmartiGraphs, се заема с нелеката задача да потърси отговори относно отношението на местната данъчна политика и децентрализацията за финансовата самостоятелност на общините? До колко успехът зависи от решенията на кмета и общинския съвет? Как се взимат тези решения?

Румен, посочваш в анализа си, че финансова независимост на общините се определя като главно условие за развитие на общините в прехода към пазарна икономика у нас. Може ли да разкажеш повече?

Тук от особено значение е обстоятелството, че това е „условие за развитие на общините”. Без финансова самостоятелност общините са на практика с вързани ръце. Нека си представим, че сме конструирали най-красивата и мощна кола. Тя има всякакви есктри и удобства, но има ли смисъл от нея, ако не я пуснем в движение? Същото е и с общините. Държавата задава параметрите на местните данъци, като тези приходи са в определени рамки и за определени неща. Това не позволява на общините да използват бюджета по свое усмотрение и за осъществяване на политики. Преходът към пазарна икономика България е всъщност това нещо, което стои между централизацията и децентрализацията, която е нужна на общините.

Може ли в България реално да се говори за финансова самостоятелност на общините?

Много трудно, тъкмо поради по-горните причини. В България се говори за бюджетна самостоятелност. Все още не сме достигнали нивото на някои други държави от Европа, където общинските единици имат по-голяма свобода на действие в сравнение с нашите.

Целият анализ, както и пълната инфографика можете да проследите в две части тук и тук</