SmartiGraphs въвежда алтернативно образование

ПРОМЯНА В ОБРАЗОВАНИЕТО – ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОМЯНА 

КОИ СМЕ НИЕ – ВИЗИЯ – МИСИЯ – КАК – КАКВО

SmartiGraphs е образователен уебсайт, чиято визия е да допринесе за качествено и осъзнато гражданско участие в политическите процеси в България. Нашата мисия е образователна, а нашата цел е с помощта на авторско съдържание, иновативни инструменти и експертен екип да отговорим на нуждата на хората от знания, свързани с политиката и обществото.

ПРОБЛЕМ – РЕШЕНИЕ

Пред мнозинството от млади хора в България стои въпросът за активното им участие в политическите процеси. На практика обаче се наблюдава липса на интерес, слаба информираност или ограничени познания по темата, които водят до политическа апатия, отчуждаване от формите на включване и липса на позиция по важни обществени въпроси. Ролята на SmartiGraphs е да вдъхнови промяна, като образова по обективен, достъпен и атрактивен начин и създава условия за информирани граждански и обществени решения.

ТЕМИ – ИНСТРУМЕНТИ

Фокусът на SmartiGraphs са политическите и социални въпроси. Чрез анализиране, систематизиране и обработка на информацията, екипът ни от автори е първият в България, който произвежда специализирани инфографики.

Инфографиките подпомагат разбирането на сложна тематика. Визуалната информация се обработва 60 пъти по-бързо от текстовата, а форматът позволява лесното разпространение през социалните мрежи и други онлайн канали.

ПОСТИЖЕНИЯ – КАМПАНИИ

SmartiGraphs, инфографики, политика, общество, политология, образователен уебсайт

По пътя си SmartiGraphs успя да привлече аудитория от над 100 000 души на възраст между 20 и 35 години с различно образование и заетост. В реализацията на идеята бяха въвлечени редица партньори – университети, държавни и международни институции и организации със сходна мисия. Заедно осъществихме множество проекти, кампании и събития, а усилията в създаването на нови възможности и споделени успехи продължават.

Капитал, Karoll Capital, MediaCafe, Еntrepreneur.bg, Дарик, Вести, Актуално, БНТ, БНР, Правата ми, Българска история, Студентски клуб на политолога са само част от организациите, които спомогнаха за осъществяването на нашите цели през последните 20 месеца. С активната дейност на екипа от политолози и експерти на SmartiGraphs и с помощта на ползотворни партньорства достигнахме над 120 публикации.

От началото на проекта през 2013 г. SmartiGrpahs успява да отрази важни социални и обществени теми и събития като Националните протести, Парламентарните избори 2013, Евроизбори 2014, НАПРАВИ ИЗБОР, Републикански бюджет и Енергетика. Разширихме екипа си, започнахме двуезична и социална кампания, а през декември 2014 г. осъществихме и отворено събитие в Софийски университет, което беше прието много добре от присъстващите ни колеги и медии.

Перспективите пред нашето развитие в следващия период са свързани с още много дейности, проекти и нововъведения, свързани с функционалността и дизайна на уебсайта, темите и кампаниите, както и организирането на събития и срещи с нашата публика.

Мисията ни е образователна и сме на път да въведем алтернативно гражданско образование, да вдъхновим все повече хора да вземат участие в политическите процеси и да се интересуват от политиката и обществените въпроси, които играят ключова роля в живота на всеки. SmartiGraphs доказва, че политиката може да бъде разбрана лесно и то по забавен начин!

Допълнителна информация за SmartiGraphs

Няколко слайда ►
Публиката за нас ►

В МЕДИИТЕ

vesti.bg ►
capital.bg ►
mediacafe.bg ►

FACEBOOK

Следи ни тук ►

ПИШИ НИ

Свържи се директно с нас ► 

Join the Conversation

1 comment